Zorg(en) in Park Uniek
De Esdoorn

Zorgen moet je doen!

Zorgen voor mekaar staat centraal in onze visie. Respectvol en zorgzaam kijken naar de andere(n) en samen op zoek gaan naar hoe het anders/beter/efficiënter kan, is een aanpak die we blijvend zullen bewaken. Samen met (externe) partners gaan we, in overleg met ouder(s) en leerling, op zoek naar een geschikte aanpak. Samen maken we er werk van.


Als je klikt op een fase binnen het 'Zorgcontinuüm' krijg je uitleg over hoe wij 'zorgen voor mekaar' zien in Park Uniek.

Zorgdebat in Park Uniek