Fase 1

Fase 1: Verhoogde zorg

Verhoogde zorg wil zeggen dat er, naast de preventieve basiszorg, extra maatregelen genomen moeten worden om er voor te zorgen dat de leerling(en) alle doelen uit het curriculum (of leerplan) kunnen behalen.

Die extra maatregelen worden genomen in overleg met ouders en de betrokken leerling(en).


Kenmerken:


  • Extra zorg door de school via maatregelen
  • Van observatie naar registratie, naar analyse en handelen
  • De principes van handelingsgericht werken zijn richtinggevend voor het selecteren van interventies