Fase 2

Fase 2: Uitbreiding van zorg

"Uitbreiding van zorg" wil zeggen dat het CLB de regie in handen neemt om te zoeken naar hulpmiddelen voor leerlingen die onvoldoende steun halen uit de basiszorg en de verhoogde zorg. In deze fase worden externen ingeschakeld om de school te ondersteunen en de leerling op het schoolloopbaantraject te houden.


Kenmerken:


  • Afstemmen van het opvoedings- en onderwijsaanbod op de zorgvraag van het kind
  • Formuleren en beantwoorden van de hulpvraag
  • Een handelingsplan uitvoeren en evalueren
  • Externe hulp inschakelen om expertise in huis te halen: ondersteuningsteam, logopedist(e), kinesist(e), thuisbegeleiding, revalidatie, …