Fase 0

Fase 0: Preventieve basiszorg

Onder "Preventieve basiszorg" verstaan we alle maatregelen die elke begeleider neemt in zijn/haar klas om aan alle leerlingen maximale leerkansen te garanderen.


Dit zijn enkele kenmerken van basiszorg:


  • Ontwikkeling van alle leerlingen bevorderen
  • Krachtige en veilige leeromgeving organiseren om (leer)problemen te voorkomen
  • Leerlingvolgsysteem gebruiken om leerlingen systematisch op te volgen
  • Op een actieve manier de risicofactoren beperken