Fase 3

Fase 3: Individueel Aangepast Curriculum / School op maat

In Fase 3 kan er voor gekozen worden om voor de leerling een Individueel Aangepast Curriculum (IAC) te organiseren. In zo'n IAC worden de leerdoelen aangepast aan de noden/zorgvraag van de leerling. Dit kan in Park Uniek zelf  georganiseerd worden, maar dat kan ook in een andere (gewone) school.

Een andere mogelijkheid is dat dat de leerling overstapt naar een school voor buitengewoon onderwijs.


Kenmerken:


  • Draagkracht van de school is te beperkt
  • Opmaak van een verslag (is geen automatische overstap naar buitengewoon onderwijs)
  • Individueel aangepast curriculum: selectie van doelen waaraan gewerkt wordt
  • Ondersteuning vanuit het ondersteuningsteam