Duwtje in de rug

Duwtje in de rug

Heel wat leerlingen kunnen een duwtje in de rug wel gebruiken. Hiervoor werken we

samen met het CLB dat aan onze school verbonden is. Samen met Jan, onze CLB-man,

gaan we op zoek naar een gepaste begeleiding.


Heel veel 'acties' zitten in onze basiszorg: een rekenmachine gebruiken, voorleessoftware

op de Chromebook, aangepaste werkblaadjes, extra tijd voor toetsen, het voorlezen van

vragen, ... We gaan er van uit dat wat helpt bij de éne leerling, misschien ook kan helpen voor een andere. Zo hoeft er niemand 'uit de les' genomen te worden om extra begeleid te worden.


Een aantal leerlingen heeft een gemotiveerd verslag en kan daardoor aanspraak maken op ondersteuning van Lieve, die verbonden is aan ondersteuningsteam Kolibrie. Samen met ouders, de leerling, therapeuten (kiné, logo, ergo, ...), Jan en Lieve gaan we op zoek in hoeverre de school tegemoet kan komen aan de onderwijsnoden van de betrokken leerling. We zullen steeds proberen het beste in elke leerling naar boven te halen en op zoek te gaan naar talenten waarin hij/zij uitblinkt. De ondersteuning van Lieve gebeurt in de klas, zodat ook andere leerlingen (en de begeleiders!) kunnen 'genieten' van de expertise en de hulp die Lieve biedt.


Elke begeleider is ook opvoeder. We gaan uit van de nieuwe autoriteit in onze omgang met de leerlingen. Iedereen blijft altijd eigenaar van zijn of haar conflict, tot het uitgepraat is. In Park Uniek zijn we niet bang van conflicten: we kunnen er veel uit leren. Als coach heeft elke begeleider een goed zicht op de leerling die voor hem/haar zit. We 'kennen' onze leerlingen, waardoor we weten vanuit welke emotie er soms gereageerd wordt. Is die reactie ongepast, dan gaan we samen met de betrokkene op zoek naar hoe het beter kan. Uit fouten kan je leren!


Loopt het echt uit de hand? Dan gebruiken we de HerGO-methode. Iedereen behoudt zijn/haar waardigheid en krijgt vooral de kans om te herstellen wat (letterlijk of figuurlijk) stukgemaakt werd ...


Daarnaast geeft het 4-ladenmodel ons de kans om structureel om te gaan met momenten waarop het niet goed gaat. Het zit niet ingebakken in onze schoolcultuur, maar het kan wel een kapstok zijn om te zoeken naar de attitude die we wensen te zien bij onze leerlingen. We zijn geen fan van sanctioneren, maar we sluiten niks uit als het kan helpen om de leerling te laten groeien.