Derde graad

5PU-SH (A-stroom of "Doorstroomfinaliteit")


  • Humane wetenschappen
  • Latijn
    • optie wiskunde
    • optie moderne talen
  • Wetenschappen-wiskunde


Dit nieuwe PUSH-concept werd uitwerkt samen met onze collega's van Salto Humano. We geloven dat we in de doorstroomfinaliteit mekaar kunnen versterken om onze leerlingen af te leveren aan een hogeschool of universiteit.

De toolbox van Park Uniek blijft behouden:

  • eigen werktijd wordt Agora (6 lesuren per week)
  • forum wordt PU3H op maandag
  • verkennend, zelfstandig en verantwoord aan het werk op woensdagvoormiddag


Op woensdag zijn de leerlingen 'lesvrij'; maar er gebeurt heel wat op school: onderzoekscompetenties ontwikkelen, werken rond Freinet en GWP, doelen rond financieel economische geletterdheid, ...


Onze dagindeling is de moeite om eens te bekijken. We organiseren 32 lesuren per week (+4 op woensdag). Dat laat ons toe om onze leerlingen maximaal te begeleiden en om ons pedagogisch project te realiseren.


Na de lessen wordt er ook avondstudie aangeboden. De frequentie hiervan hangt af van het aantal kandidaten dat avondstudie wil volgen. Dit schooljaar is er avondstudie op dinsdag- en donderdagavond. Onze begeleiders zorgen er voor dat de avondstudie kwaliteitsvol ingevuld wordt en ze geven, als de leerling daarom vraagt, een extra woordje uitleg.


Samen pu-shen we je naar je toekomst!

Je kan hier doorklikken naar:

Lessentabel derde graad