Lessentabellen derde graad

Lessentabel derde graad

5PU-SH (doorstroomfinaliteit)


PU3H

Nederlands

Wiskunde

Frans

Engels

Agora

  • Nederlands (1u), Frans (1u), Engels (1u), geschiedenis (1u), wiskunde (2u)

Aardrijkskunde

Geschiedenis

Levensbeschouwing

Lichamelijke opvoeding

Modules op woensdag

Specifiek gedeelte*

lesuren/week


1

3

2

2

1

6
1

1

2

2

4

10/11

* Specifiek gedeelte 5PUSH

Humane wetenschappen

  • natuurwetenschappen (2u), gedragswetenschappen (3u), cultuurwetenschappen (4u), Spaans (2u), 

Latijn-wiskunde

  • Latijn (4u), wiskunde (3u), biologie (1u), chemie (1u), fysica (2u)

Latijn-moderne talen

  • Latijn (4u), natuurwetenschappen (2u), Duits (2u), Frans (1u), Engels (1u), Spaans (2), -1u wiskunde

Wetenschappen-wiskunde

  • wiskunde (3u), aardrijkskunde (1u), chemie (2u), fysica (2u), biologie (2u),