Onze toolbox
De Beuk

Onze toolbox

Dit zit allemaal in onze toolbox:


Forum

Op maandagochtend en vrijdagnamiddag komen we samen met de hele groep in onze Forumzaal. We luisteren naar mekaars verhalen, er worden vragen gesteld of suggesties gegeven over hoe het beter of anders kan, we bekijken (op maandag) wat er op de planning staat of we evalueren (op vrijdag) de voorbije week.

Leerlingen vertellen over hun ervaringen en delen lief en leed. Als je mekaar beter kent, weet je ook vanuit welke emotie er soms gereageerd wordt. Natuurlijk komen ook de begeleiders aan het woord.


Coaching

In de coachingmomenten gaat elke klascoach met zijn/haar groep op pad: we bespreken socio-emotionele aspecten, we leren de planner gebruiken of de boekentas efficiënt klaarmaken, we mogen onszelf tonen in kringen: weetjeskring, boekenkring, filmkring, ...

Elke begeleider is ook opvoeder. We kiezen ervoor om conflicten binnen de coachingmomenten te bespreken en/of te voorkomen. Van een conflict kunnen we allemaal leren.


Eigen Werktijd

De band versterken met de leerstof en verantwoordelijkheid leren dragen voor het eigen leerproces leren we aan via de Eigen Werktijd. Op maandag krijgen de leerlingen via digitale weg de opdrachten waaraan gewerkt moet worden in Eigen Werktijd. Ze krijgen hiervoor 3 lesuren. De deadline is op vrijdag. De Eigen Werktijd kan uitgebreid worden naar thuis: wie zijn tijd niet goed gebruikt, moet thuis verder werken.


Atelier

In Atelier kunnen leerlingen van het eerste jaar zich creatief uiten, zowel muzisch als plastisch. Daarnaast kunnen de leerlingen om de drie weken kiezen uit een aanbod dat uitgewerkt werd door begeleiders of leerlingen: drama, sport, natuur, gezelschapsspelen, knutselen, lezen, ... De tweedejaars nemen de organisatie van hun Ateliers in eigen handen. Vanaf de tweede graad kunnen de leerlingen in modules proeven en kennismaken met allerlei thema's en inhouden.


Projectweken

Tijdens het schooljaar organiseren we voor al onze leerlingen een aantal projectdagen/themaweken. In deze periodes komen heel veel (transversale) doelen aan bod. We streven er naar om het resultaat van de projectweken te tonen aan de ouders als ze naar het oudercontact komen.


Tienercontacten

Drie keer per schooljaar gaan we met onze leerlingen in overleg over hun welbevinden en het leertraject dat ze volgen. Waar liggen hun groeikansen? Welke doelen stellen zij voorop? Wat vinden wij - als team - belangrijk om aan te werken?

Dit gesprek wordt voorbereid in Coaching en kan als basis dienen voor het oudercontact - waarop we ook de leerlingen verwachten. Zo spreken we niet 'over' de leerling, maar 'met' de leerling.