Lessentabellen 2de graad

Lessentabellen 3 en 4 PU

3PU (doorstroomfinaliteit)


Forum

Coaching

Nederlands

Wiskunde

Frans

Engels

Eigen werktijd

(zit in Ndl, wisk en Frans)

Geschiedenis

Aardrijkskunde

Biologie

Fysica

Chemie

Specifiek gedeelte *

Levensbeschouwing

Lichamelijke opvoeding

module Freinet

Burgerschapsmodule

Verplichte module

Keuzemodule

lesuren/week


2

1

4

4

3

3

(3)


2

1

1

1

1

5

2

2

1

1

1

1

3PU (doorstroomfinaliteit)


Forum

Coaching

Nederlands

Wiskunde

Frans

Engels

Eigen werktijd

(zit in Ndl, wisk en Frans)

Geschiedenis

Aardrijkskunde

Biologie

Fysica

Chemie

Specifiek gedeelte *

Levensbeschouwing

Lichamelijke opvoeding

GO Module

Kunstkuur/atelier


lesuren/week


2

1

4

4

3

3

(3)


2

1

1

1

1

5

2

2

2

2

* Specifiek gedeelte 2de graad:

  • Humane wetenschappen: gedragswetenschappen (2u), cultuurwetenschappen (2u) en esthetica (1u)
  • Economische wetenschappen: economie (4u) en wiskunde (1u)
  • Natuurwetenschappen: wetenschappen (bio, chemie, fysica, 3u), STEM (1u) en wisk (1u)
  • Latijn: Latijn (4u) en wiskunde (1u)

Je kan hier doorklikken naar:

Aanbod

Boekenlijsten

Wie is wie?