vastgeroosterde vakken - weekrooster

We werken met 'vastgeroosterde' vakken:Wiskunde: 4 lesuren


Nederlands: 3 lesuren (vaardigheden zoals spreken, lezen, luisteren, schrijven komen aan bod in andere vakken zoals kiosk)


Frans: 4 lesuren


Engels: 2 lesuren


Ga terug naar het weekrooster

Park Uniek - Freinet middelbaar Tielt