eigen-werktijd-weekrooster

Eigen werktijd


In Park Uniek nemen de leerlingen hun leerproces in eigen handen. Vraaggestuurd (door leerkracht of leerling) oefenen ze de aangeboden leerstof in of gaan ze op zoek naar uitdagingen. De leidraad is de 'werkbrief'. De inhoud komt vanuit de 4 vastgeroosterde vakken (wiskunde, Nederlands, Engels en Frans).

In dit uur kunnen de leerlingen de leerstof verdiepen - verrijken - herhalen.


Ga terug naar het weekrooster

Park Uniek - Freinet middelbaar Tielt