Pedagogisch project
De Tafel in Park Uniek

De Tafel: ons pedagogisch project

Evenwaardig zijn. Gelijk zijn. Open staan. Groeikansen zien. Eén team vormen.


Park Uniek is opgebouwd rond 4 pijlers:


  • de relatie leerling - school
  • de relatie ouder - school
  • de relatie leerling - leerling
  • de relatie leerling - leerstof


Deze vier pijlers vormen het onderstel of het fundament van Park Uniek. Voor ons zijn deze 4 pijlers even belangrijk. Stel je een tafelblad voor met daaronder 4 poten die niet even lang zijn ... De tafel staat niet stabiel, er kan niet aan gewerkt of gegeten worden. Elke partner is voor ons evenwaardig. Iedereen heeft recht op een mening en mag die mening uiten, altijd vanuit wederzijds respect en begrip. We gaan met iedereen in gesprek en beluisteren onze gesprekspartners. Samen gaan we dan op zoek naar groeikansen of oplossingen.


Pijler 1 is de relatie leerling - school. We rekenen op een grote betrokkenheid met ons project. Leerlingen staan mee in voor het onderhoud van lokalen, gangen en het Park. Onze leerlingen denken mee na over de dagelijkse werking en geven suggesties hoe het (volgens hen) anders kan. Iedereen denkt mee na over afspraken en regels. We willen geen regels om er te hebben, we zoeken naar regels waar iedereen het nut van in ziet.


Daarnaast zijn onze ouders  een essentieel onderdeel van het begeleidingsproces in Park Uniek. Samen met de ouders vormen we één team rond de leerling en proberen we het beste naar boven te halen, te zoeken naar talenten of groeikansen, ... Onze deur staat open voor een gesprek om af te toetsen waar we het beter kunnen doen. Gedeelde zorg leidt tot een hogere betrokkenheid. Ouders zijn welkom om hun talent te delen met de begeleiders en leerlingen. Tot slot nemen ouders in Park Uniek het engagement op om mee te klussen of de klassen te onderhouden. Deze vorm van betrokkenheid - en mekaar beter te leren kennen - zorgt voor een veilig klimaat.


De relatie leerling - leerling is de volgende pijler. Het samenleven in groep vraagt afspraken en inspanningen. In het Forum op maandagochtend en vrijdagnamiddag nemen leerlingen het woord over de voorbije week. Tijdens 'Coaching' leren we mekaar beter kennen en beluisteren we mekaars verhaal: wie ben ik? Waar kom ik vandaag? Wat vind ik boeiend? Wat heeft me gekwetst? Wat kan ik doen om de andere te helpen?


De vierde pijler is de band tussen de leerling en de leerstof. Onze leerlingen beschouwen leerstof niet als een noodzakelijk kwaad, maar noodzakelijk om meesterschap in een discipline op te bouwen. We vragen ons (nu nog) niet af: 'Wat wil ik later worden?' We stellen ons de vraag: 'Wat wil ik veranderen aan de wereld?' Vanuit die invalshoek kunnen onze leerlingen ontdekken waar hun talenten liggen en hoe ze die benutten.