Schoolreglement

Schoolreglement + onkosten

In Park Uniek gaan we uit van twee duidelijke Parkregels. Lees je even mee?


Je kan het schoolreglement hier raadplegen.


Naast het schoolreglement hanteren we ook een intern reglement voor Park Uniek. Dat vind je hier.


De kostenraming voor dit schooljaar kan je hier terugvinden.